Ainmean-Àite na h-Alba – Gaelic Place-Names of Scotland – Blog

by eilidh – 10:08:24 on 2016-12-13 Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) air am Poileasaidh Ainm-Àite Gàidhlig aca a sgaoileadh airson co-chomhairle, gus cothrom a thoirt dhan phoball beachd a thoirt seachad air an dòigh anns a bheilear a’ dèiligeadh le ainmean-àite air feadh Alba. Mar an com-pàirteachas comhairleachaidh nàiseanta airson ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba,… Continue reading Ainmean-Àite na h-Alba – Gaelic Place-Names of Scotland – Blog

Ainmean-Àite na h-Alba – Gaelic Place-Names of Scotland – Accessibility

We endeavour to ensure that our site is accessible and have tested it in various versions of the popular browsers. However, if you are experiencing problems and using an old browser, you may wish to upgrade. To download the latest version of Microsoft Internet Explorer, Netscape and Firefox browsers please see the following sites:  INTERNET EXPLORER… Continue reading Ainmean-Àite na h-Alba – Gaelic Place-Names of Scotland – Accessibility